akademie

JOGY

AJURVÉDA

PLÁNOVANÉ AKCE


JOGA

Eshop

Můžu napsat toto:

Staň se součástí celosvětové komunity, která používá tanec pro transformaci, expanzi, sdílení a rozšíření vědomí, vzájemnou inspiraci .  

Extatickým tancem podporujeme společný i individuální záměr ve vědomě vytvořeném magickém prostoru.

Otevíráme svá srdce.

Otevíráme se svobodě, radosti, tranzu. 

Uvolňujeme, cítíme, svá těla.

Uvolňujeme, opouštíme své myšlenky.

Vzájemně se propojume.Dechová Ceremonie

Odevzdej se i když cítíš odpor

Kakao Ceremonie

Kakao Otevírá srdce.

Kakao, hlavně v syrové formě, obsahuje plno látek prospěšných pro lidské tělo i látky , které už tělo samo vyrábí a které vyvolávají pocity blaženosti , zvyšuje krevní oběh do mozku, srdce a kůže, vyživuje celé tělo,  a tím se naše pozornost, vědomí sebe a cítění v těle  zintezivní.


Při ceremonii budeme podporovat prostor meditace - reflexe a propojení se se sebou, se svým vyšším - vnitřním já, svou inspirací uvnitř sebe ale i s okolím - kakao otevírá, uvolňuje a povznáší, projasňuje. 

Vytvoříme jedinečnou možnost prozkoumat příběhy našeho srdce a identifikovat místa, která nám způsobují bolest, omezení,  utrpení. V uvolnění můžete získat vhled, inspiraci a tvořivé nápady, jak pokračovat dál ve svém životě.


Dechová Ceremonie

Dechová Ceremonie je revoluční způsob, jak si v životě vyřešit plno věcí jako zdraví, přitažlivost, vztahy, minulost. Dýcháme do vlastních příběhů, které jsou usazeny a zamrznuty v těle, se kterými nejsme smířeni.
V DC vytváříme prostor pro lidi k vlastnímu sebe uzdravení.  Máme příležitost přijmout sebe sama celistvě, integrovat své stíny a slabosti a více se milovat.
Dechová Cermonie je několika hodinová cesta, proces vedený kvalifikovanými lektory a terapeuty, jejím hlavní částí je dýchání - biodynamický dech.


DC je navržena tak, abychom rozbili vrstvy fyzického brnění, uvolnili mentální emocionální i fyzické bloky přímo v našem centrálním emocionálním a fyzickém jádru, abychom se co nejvíc otevřeli směrem dovnitř (a tím i ven), spojili se sebou, se svým nitrem, se svými stíny i světlem a sdíleli prostor s ostatními ve skupině.

To vše vede k lehkosti bytí a žití a lepší schopnosti přitažlivosti, vyjádření sebe - kde se odvaha stává samozřejmostí.


Jako podporu a přípravu na dýchání používáme např. techniky z kundalini jogy, tantry, různá cvičení, extatický tanec a meditace na uvolnění a otevření se.


Samotné dýchání je asi hodinový proces. Používáme Biodynamický dech - hluboký kruhový dech, vědomé pohyby, práci s tělem - dotyky, cítění pocitů v těle, tónování, aromaterapii a super hudbu.


Tímto způsobem se dostaneme do vyššího stavu vědomí - tělo se přehltí kyslíkem, a dovolí tak jakékoliv zaseklé emoce nebo traumata, aby se vyplavily na povrch a dokončily se a opustili nás. Intenzivní přísun kyslíku stimuluje nejrůznější škálu vjemů a pocitů a umožňuje prožití a integraci potlačovaných zamrzlých emocí, bolestí, traumat, bloků a obnovení přirozeného proudění energie. Uvolníme chronické napětí z našeho nervového systému, aktivujeme sebe-uzdravovací schopnost našeho těla a díky tomu se cítíme volněji a celistvěji.


Co můžete cítit potom

zvýšenou živost, radost a kreativitu * fyzické, emocionální a mentální uzdravování * snížení stresu a zvýšenou vitalitu a vnitřní klid * více sebelásky a pocit hlubšího spojení s druhými * uvědomění si omezujících myšlenkových vzorců a jejich opuštění * pocit svobody a blaženosti * celotělové orgasmy


Prosím, přihlašujte se předem, nejlépe telefonicky


Teplice

Taneční studio VivaJump na Luně

739754294

Lucie


Praha

Centrum Equilibré

Orelská 741/11,

101 00 Praha 10-Vršovice


Robert Gajdoš

www.robertgajdos.cz

608976259


Martina Chalupníková

www.vedomedychani.cz

721816025


Bílina

Lenka Schuldesová

schuldesova@seznam.cz
603174923


Olomouc

Marie Benešová

777037812


Jablonec

Miša jak vyjádříte zvuk svým tělem pohybem

Přijďte prozkoumat své tělo
 pocity
vlnění
vyjadření
hloubku
propojení
v divokém ladném tichém krásném milostném vzrušujícím uspávácím povznášenjícím svůdným, lehounkým všeobjímajícím propojujícím

tanci Ale PRAVDA je toto:


Chci MEJDAN!!

Chci tančit na hudbu, která se mi líbí!

Chci tam mít záměr

Chci Zpívat!

Chci sdílet tanec a prostor s lidmi, které mám ráda!

Chci také poznat nové lidi!


Tak přijdte!!!!!


Srdečně vás zveme na dechovou ceremonii, v Praze , 4.11. 2018, v Akademii Vědomí,
tema Odevzdání se vs odpor. cílem je prožít si prázdnotu uvnitř, svou vlastní ohromnost, nekonečnost, věčnost, posvátnost, to, jak jsme boží, získáme tak nadhled, soucítěni, hluboké přijetí, sebe lásku.


Provede vás Jennifer Yip a Lucie Fialová


cena 500Kč, přijd s kamarádem sleva


4.11. od 17-19h Akademie Vědomí,
Dřevná 2, 128 00 Praha 2,výtahem do 5. NP


tel.: +420 602 277 845 info@akademievedomi.czProč dýchat

Každá Cesta Dechu je jiná a pokaždé to je úžasné. Nevíme, co se stane, ale pokaždé je to vzrušující, magický, podivuhodný dar, který neustále roste a roste.

Miluji, jak to každému dává vlastní sílu a přitom je to tak jednoduché. My jsme svými vlastními guru, dýchá každý a dech je prostě tak dostupný pro každého.This deeply powerful ceremony is a 2-3 hour journey where you will be guided into a higher / expanded state of consciousness using a deep connected breath through the mouth.

Inspired by Tantra, yoga, Biodynamic Breath and Breath of Bliss, my own personal journey, we use extatic dance, deep sharing, connection practices, sound healing, and an hour long breath journey to access divine inspiration, your own essence, cross time and space, wisdom of the body instant emotional and physical healing.

The Breath Ceremony is designed so you can easily explore and witness whatever is currently alive for you, connect with the source of your own divinity and from the space of wholeness deeply heal, shift, unfreeze, feel, lighten up, accept, grow, align, ….to confidently own your Self and everything that is YOU.

Emotionally, physically, spiritually.

We co-create the space together to fully express the self, to dive into the depths and rediscover more of our selves how much more beautiful, more powerful, more loved, more light, more divine we are. We unfold ourselves to ourselves and every facet of the self possible. It is truly a journey of coming back home and seeing and loving and deeply accepting what is there – the light and the dark.Why to Breathe….

I find every breath journey is different and everytime is WonderFul. We don’t know what it is going to bring but everytime it is a gift of wonder, excitement, expansion, magic…

I love the empowerment and the simplicity – we are our own gurus, the breath is there for everyone easily accessible.


LUCIE

I have more than 16 years of experience in health care including body oriented arts, plants, yoga and optimum life style.

My medicine is seeing beauty in everyone and everything and making this world more beautiful. I inspire others by discovering new ways of being, doing, thinking, co creating.

I am passionate about breath. I have discovered how deep, full breath can change lives – it has changed mine. I really feel that the depth of the breath has a direct effect on how we feel and ultimately on how we live.www.luciefialova.com


Mám přes 16let zkušeností ve zdravotnictví včetně tělesně orientovaného umění, bylin, jogy a optimální životní styl. Moje medicína je vidět a vynést krásu ve všech a ve všem a dělat i tento svět krásnějším. Inspiruji ostatní k objevení nové způsoby bytí, dělání, myšlení, spoluvytváření. Mojí vášní je momentálně dech. Zjistila jsem, jak může hluboký plný dech změnit životy – změnil můj. Opravdu cítím , že hloubka a plnost dechu má přímý vliv na hloubku a plnost našeho cítění a života.


JEN,

a certified mindfulness life coach and Breath of Bliss facilitator who aims to support people getting the life they love with inner peace. Finding instant calmness in chaotic moment in life is possible, having perfect balance between career, relationship, financial freedom, health and personal development is never difficult. Jen is here to provide everyone clarity, connect us back to who we truly are and discover the heaven inside us.


info@livinglifewithjen.com | www.livinglifewithjen.com


Jen je certifikovaná životní koučka a průvodce Dechem Blaženosti. Jejím cílem je podporovat lidi, aby žili a milovali svůj život s vnitřním mírem. Nalezení okamžitého klidu v chaotických momentech života je možné, a není těžké mít rovnováhu mezi kariérou, vztahy a finanční svobodou, zdravím a osobním vývojem. Jen je tu pro vás, aby nabídla jasnost a spojení s tím, kým doopravdy jsme a umožnila nám znovuobjevit nebesa uvnitř sebe.