akademie

JOGY

AJURVÉDA

JOGA

V KRUŠNÝCH HORÁCH

TERAPIE

Eshop


Kundalini mantry se zpívají v jazyku Gurmukhi a spojují se s vnitřním zvukovým kanálem. Slova "guru-mukh" doslova znamenají z úst gurua. Mluvené "Gurmukhi" je poetické líčení, psaná skripta jsou určená pro duchovní psaní. Zpívání manter se pokládá za meditaci a může i zahrnovat mudru, dýchání určitým způsobem a zvuk slov.
Správná výslovnost těchto prastarých slov Kundalini jogy rozvibrovává různé části patra v ústech, dotýká se bodů meridiánů, a tak harmonizuje a stimuluje různé části těla a mozku, poslouchání těchto zvuků uvnitř sebe plus ten čas, který věnujeme zpívání, to vše kombinováno vás přivede do bezpečí vnitřních stavů vědomí (osvícení) a změny. Přečtěte si tyto prastará slova, překlad a co mohou vnést do vašeho života. Rozhodněte se, kolik dnů jste ochotni věnovat se této praxi - čas dne a počet.

Na patře úst je 84 bodů napojených na meridiány v těle, které jazyk při zpívání stimuluje. Tyto body rozvibrovávají podvěsek mozkový a šišinku v mozku, přímo a nepřimo tak ovlivňují hormonální funkci - nálady, emoce, chování, fyzické zdraví.


Zpívání manter / meditace
• 3 min - ovlivní elektromagnetické pole, oběh a stabilitu krve

• 7 min - schéma mozku se začne měnit a magnetické pole kolem těla zesílí

• 11 min - začnou se měnit nervy a hormonální systém

• 22 min - 3 mysli se harmonizují a začínají spolupracovat, podvědomí se začne pročištovat

• 31 min - žlázy, dech a koncentrace ovlivňují všechny buňky a rytmus v těle. Hormononální sekrece jsou plně v rovnováze.

• 62 min -stimuluje přední lalok mozku, šišinku a hypofýzu -podvěsek mozkový. Pracujeme skrze fyzické tělo, emoce a mentální stavy jsou pak v komunikaci s aspekty božství uvnitř sebe.

• 2 1/2 h -mění duševno v poměru s nás obklopujícím magnetickým polem, takže podvědomá mysl se pevně zakotví v novém vzoru obklopující vesmírné mysli. totálně přetvoříte svojí psychiku, duševno


Zpíváme:

• trvá 40 dnů změnit zvyk

• 90 dnů potvrdit si nový zvyk

• za 120 dnů  se nový zvyk stane námi

• za 1,000 dnů mistrně ovládneme nový zvyk


Mantry :

ONG NAMO GURU DEV NAMO
Poddávám se ve všech směrech nejvyšší moudrosti.
- připravuje na kundalini cvičení, čistí mysl od osobních přání a napojuje na vyšší vědomí, dává pokoru a žádá o Božskou Moudrost

Ong Namo Guru Dev Namo
Ong Namo - klaním se jemné božské moudrosti
Guru Dev Namo - Klaním se božskému učiteli uvnitř sebe.

YB učil, že tato prastará joginská mantra je nástroj k okamžitému spojení s božským učitelem uvnitř. Adi znamená prvotní, první. V kundalini joze je to první mantra, která by seměla používat pro jakoukoliv jogínskou nebo meditativní praxi. Naladujeme se s ní na začátku hodiny, soustředí v sobě vyšší já a duchovně vede jak učitele tak studenty během hodiny.

Ong Namo Guru Dev Namo Guru Dev Namo Guru Deva
Klaním se Stvořiteli, Klaním se božskému Učiteli.
Používejte tuto mantru, když máte málo víry, nebo něco takového. S milostí Guru Ram Dase, když tuto mantru zapíváte 5x jedním dechem , úplné duchovní poznání všech učitelů kteří kdy existovali, existují a budou existovat na této Zemi, se do vás přesune.
YB


AD GURE NAMAH 
DŽUGAD GURE NAMAH
SAT GURE NAMAH
SIRI GURU DEVE NAMAH

Zpívá se na ochranu., obklopuje naše magnetické pole ochranným světlem a znamená: Volám prvotní moudrost, Volám modrost všech věků, Volám tu jedinou pravdivou moudrost, Volám velkou průzračnou moudrost uvnitř.

EK ONG KAR
Je jeden stvořitel, který vytvořil tento svět. Jeho jméno je Pravda. Naprosto extatická je jeho Moudrost a vedení.

EK ONG KAR, SAT NAM SIRI, WA HE GURU
Je tu jen jeden stvořitel tohoto výtvoru, Pravda je jeho jméno, Velká a požehnaná je jeho nekonečná Moudrost.
- je Adi Shakti Mantra, velmi mocná pro probouzení Kundalini a zavěšení mysli v blaženosti
- velmi mocná, pokud chceme probudit Kundalini v Muladhaře, naplňuje mysl extází a blažeností, probouzí mocné vibrace v těle i mysli
Ek - Jedno, esence všeho
Ong - prvotní vibrace, odkud proudí všechna kreace
Kar - stvoření
Sat - pravda
Nám -jméno
Siri - Velký
Wa - extáze
Guru - moudrost


GURU GURU WAHE GURU GURU RAM DAS GURU
Guru - učitel, průvodce, který nás vede ze tmy do světla
Wahe - Wow! jako při extázi, jako Ježíšmarjá!
Ram Das - Ra Ma Da Sa - Slunce, Měsíc, Země, Nekonečno

Ram Das - 4. Sikh Guru, který inspiroval Jogi Bhajana, aby šel na západ učit Kundalini jogu.Toto byla osobní mantra jogi Bhajana, kterou dostal po službě ve Zlatém Chrámu
Zpěvem této mantry voláme po ochraně a vedení Guru Ram Das, a pro léčení, pokoru, zázraky
Tato mantra je přímo spojená s léčivou a ochrannou energií, kterou představuje Guru Ram Das. skládá se ze dvou částí. První je nirgun mantra (guru guru Wahe Guru). Zaměřuje mysl ke zdroji vědění a extáze. Druhá část je sirgun mantra (Guru Ram Das). Znamená moudrost, která přichází se službou věčnosti. Je to mantra pokory, Znovuspojuje prožitek konečna s nekonečnem.


RA MA DA SA SA SE SO HANG
Je to Siri Gajtri Mantra, zpívá se na léčení. velmi silná léčivá mantra, diamant mezi mantramy
Ra - Slunce
Ma - Měsíc
Da - Země
Sa - Nekonečno
Sej - Totalita nekonečna
So hang- Já jsem Ty, zvuk dechu 
SO - osobní pocit splynutí a identity,
HANG - neomezený, vibrující, opravdový

RaMaDaSa je mantra Země
Sa Se So Hang - Éterická mantra
používá se k posvátnému léčení pro naše rodiny, přátele a sebe.
Tato mantra nás napojuje na energie slunce, měsíce, země a Neomezeného Ducha, přináší hluboké léčení.

SA TA NA MA
Vyjadřuje 5 prvotních zvuků vesmíru:
S - nekonečno
T - život
N - smrt
M -znovuzrození
5.zvuk je "a"
je to jedna z nejpoužívanějších manter v současné kundalini józe


SAT NAM

Bidž mantra - také široce používaná mantra v kundalini józe.
Sat - Pravda, Skutečnost
Nám - volat, jméno, identita
Znamená pravda je moje identita, a volám věčnou pravdu, která sidlí v každém z nás Probouzí duši a jednoduše znamená "opravdu"


WAHE GURU
Je Guru Mantra, mantra extáze, Povznáší ducha
Wahe- exklamace extáze, jako Wow,
Guru - učitel, průvodce,
Gu- temnota
Ru - světlo
guru nás vodí z temnoty do světla
WaheGuru znamená extáze skrze vědomí, a funguje dobře při opakovaných akcích jako sekání dříví, běh nebo při usínání
Příště až vás zachvátí moc myšlenek, začněte si zpívat tuhle mantru a uvidíte, jak dlouho se necháte unášet nutkavými myšlenkami.
I jen 3minuty přinesou úžasnou úlevu a klid. Získáte perspektivu a rozhodování jsou jednodušší. Použijte tuto mantru k vytvoření času, kdy nemusíte myslet. Jen si tu mantru opakujte dokola a snažte , aby vás nevyrušovaly žádné myšlenky.
Tato mantra se postará o jakékoliv fobie, strachy, neurózy, může odstranit jakékoliv neusazené myšlenky z minulosti.
Může změnit složité situace v přítomnosti a uvolnit je do rukou nekonečna jen ve 40 sekundách.


Wahe je prohlášení vyjádření údivu, úžasu, a extáze.
Guru je ten kdo nás přináší z temnoty do světla
Wahe Guru je vyjádření úplného extatického úžasu před Božstvím.
Je to mantra Neomezenosti a blaženosti a spočinutí v Bohu. Vyjadřuje nepopsatelnou zkušenost cesty z temnoty do světla (ignorance do opravdového poznámí). Je to Neomezený učitel duše. Trikutý mantra, vyrovnává energie výroby, oranizování a transformace. Vyjadřuje extázi skrze poznání a zkušenost. Je to gurmantra, která spouští osud.


WAHE GURU WAHE GURU WAHE GURU WAHE DŽÍO
Nesmírně nepopsatelná zkušenost, požehnání duši. spojuje esenci našeho poslání s vyšší myslí a duší kosmu.
Wahe Guru - Nepopsatelně Obrovská je zkušenost Božské Moudrosti
Wahe Džijo - Nepopsatelně Obrovská je zkušenost Božského požehnání Duši.
Mantra extáze. Wahe Guru je zkušenost a dává zkušenost Božství. Džijo dává hřejivý vztah k božství.
Tato mantra znamená jasné vnímání toho co je důležité uchovat, spojuje esenci vašeho poslání s vyšší myslí a vyššími dušemi v kosmu.


HAR
- prosperita
Har je jméno Boha. Je to zvuk srdce.
Má moc odstranit všechny překážky,  které nám stojí na cestě k prosperitě a úspěchu na světě.

Har Haré Harý Wahe Guru
Každý aspekt Stvořitele je Blaženost.
Tato mantra vyjadřuje tři kavality slova HAR - semínko, plynutí a dokončení, Blaženost! Šakti/ Bhakti mantra, která používá prvotní sílu tvořivosti ke zbavení se obtěžujících situací v životě, pomáhá tě přenést se přes jakoukoliv překážku a otevírá ti vlastní zdroj tvořivé energie.

Har Har Har Har Gobindé
Har Har Har Har Mukandé
Har Har Har Har Udáré
Har Har Har Har Apáré
Har Har Har Har Hariang
Har Har Har Har Kariang
Har Har Har Har Nirnámé
Har Har Har Har Akámé

Har- Neomezené Božství


GOBINDÉ - Udržovatel
MUKANDÉ - Ten,co Osvětluje
UDHÁRE - Dávající
APÁRE - Bezmezný, ohromný
HARIANG - Ničitel
KARIANG - Stvořitel
NIRNAMÉ - Bezejmenný
AKAMÉ - Bez tužeb

Tato mantra napravuje mentální rovinu k prosperitě nebo moci. Produkuje peníze, příležitosti, bohatství.
Když zpíváte tuto mantru s životním dechem, je to rychlé, zaměřené a přináší, co potřebujete vnést do života. YB

(čistí podvědomí, je dobré si ji nechat hrát přes noc a zpívat si hned ráno)


ADÉS TISÉ ADÉS ÁD ANÝL ANÁD ANAHÁT DŽUG DŽUG EKO VÉS
Tato mantra prý dává veškeré vědomosti Vesmíru bez nutnosti si přečíst jedinou knihu. Je to Pokorná pokona jogína k nekonečnu.
Klaním se prvotnímu a nejčistčímu s neznámým prvopočátkem, nezničitelnému a kdo zůstává stejný po celé věky, na věky věků zůstáváš.


ARDAS BHAÍ AMAR DAS GURU AMAR DAS GURU ARDAS BHAÍ RAM DAS GURU RAM DAS GURU RAM DAS GURU SAČÍ SAHÍ
Tato modlitba byla předána Guru Amar Dasovi. Modlitba je manifestována Guru Ram Dasem. Zázrak je úplný.
Toto je modlitba, která odpoví na všechny modlitby.
Když ji zpíváme, vaše mysl, tělo i duše se automaticky spojí a aniž bychom říkali, co potřebujeme, potřebné se přizpůsobí našemu životu, to je krása této modlitby.

Guru Amar Das je energie milosti a naděje, když tu není žádná naděje.
Guru Ram Das je energie zázraků, léčení a požehnání.


Mul Mantra
EK ONG KAR SAT NAM SIRI WAHE GURU
Stvořitel a stvoření jsou Jedno. Toto je naše opravdová identita. Extáze této zkušenosti této moudrosti je nevyslovitelná a přináší nepopsatelnou blaženost.
Tato mantra se zpívá ráno na začátku Vodnářské sadhany (Dlouhé Ek Ong Kar).
Probouzí Kundalíni, otevírá čakry a dává pocit blaženosti.

Mul mantra je kořenová mantra, duchovní základna. Siri Guru Granth Sahib (posvátná kniha Sikhů, kolekce nejkrásnějších textů o Bohu) vychází z konceptu Mul mantry.
YB: Mul mantra zabíjí úděl. Odstranuje úděl a mění osud na úplnou prosperitu.


SAT NARAJAN WAHE GURU HARI NARAJAN SAT NAM
Vnitřní mír, radost, intuice čisté vědomí, vznešenost, prosperita, dívat se za hranice tohoto světaHar Har Mukandé
Neomezený Stvořitel mě osvobozuje. Tato mantra mění výzvy / překážky na možnosti a odstraňuje strach.
Tato mantra osvobozuje od jakýchkoliv bloků, které nás zotročují.


Ham Dham Har Har Har Har Ham Dham
Ham - Bůh je uvnitř nás
Dham - Bůh kolem nás
Har - Kreativní esence Vesmíru
Otevírá srdeční čakru a dává mocnou komunikaci. Posiluje schopnost jednat.


Ád sač Džugád sač Hébhí sač  Nanak Hosi Bhí Sač


(Pravda na počátku, Pravda na věky věků, Pravda v tomto okamžiku , Nának, Pravda je navěky)


Tato mantra propojuje člověka s neomezeností.


Ád sač Džugád sač hébhé sač Nának Hosí Bhé sač


Pravda na počátku, Pravda na věky věků, Pravda v tomto okamžiku
Nának, Pravda je navěky

Zaměřením této mantry je pomoc při odstraňování překážek, když jste zaseklí, pomáhá to rozhýbat.
Tato mantra je jako páčidlo, pomáhá vypáčit s čím se nedá hnout.


Adi Šakti

Adi Šakti, Adi Šakti, Adi Šakti, Namo Namo
Sarab Šakti, Sarab Šakti, Sarab Šakti, Namo Namo
Pritham Bhagvati, Pritham Bhagvati, Pritham Bhagvati, Namo Namo

Kundalini Máta Šakti, Máta Šakti, Namo Namo


Klaním se / Volám prvotní síle.
Klaním se všeobsahující, vše obklopujícíc moci.
Klaním se síle, skrze kterou Bůh tvoří.
Klaním se tvořivé moci Kundalíní, Božské Mateřské Moci.

Tato Adi Šakti mantra nalaďuje na frekvenci Božské Matky a prvotní ochranné tvořivé energie. Zpěv této mantry odstraňuje strachy a plní přání.
YB k ženám o této mantře:
Splynte s Velkou Šakti. To stačí, abyste se zbavily neštěstí. Vytvaruje z vás ženu. Žena potřebuje svou vlastní Šakti, nikdo jiný to za ní neudělá. Když žena zpívá Kundalini Bhakti mantru (Bhakti - oddanost, odevzdanost), Bůh pro ní udělá cestu. Není to náboženství, je to realita. Žena se nenarodila , aby trpěla, žena potřebuje svou vlastní moc.
Když Indie a indické ženy znaly tuto mantru, byla to země mléka a medu.
Yogi Bhajan učil, že po početí, duše vchází do lůna matky 120.den. To je slavnostní den a když duše dítěte vejde do lůna, tato píseň se tradičně zpívala.


Ang Sang Wahe Guru

Dynamická milující energie Neomezeného Zdroje Všeho tancuje uvnitř každé mé buňky, je přítomná v každé části mého těla. Moje osobní vědomí splývá s Vesmírným Vědomím.

Tato mantra vyjadřuje vesmírnou Pravdu. Opakování vytváří myšlenku, která postupně vede duševno, aby se přizpůsobilo. Znovu spojuje oddělené rozkouskované výběžky duše, oddělené části těla a synchronizuje omezený smysl sebe do Neomezenosti Jednoty. Toto splynutí oddělených částí je nutnost k vyléčení. Pod nátlakem, útokem, ve válce, pod tlakem strachu, tato meditace nás drží pohromadě, vědomé a připravené k akci. Přináší mír z dotyku ducha.
Gurucharan SinghGAYATRI
Gayatri Mantra

Om Bhuh, Om Bhuvaha, Om Svaha,
Om Maha, Om Janaha, Om Tapaha,
Om Satyam, Om Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yonaha Prachodayat

O Self-effulgent Light, that has given birth to all the lokas (spheres of consciousness), who is worthy of worship and appears through the orbit of
the Sun, illumine our intelect.

Om Bhuh - muladhara, Earth plane
Om Bhuvaha - swadhistana, Atmospheric plane
Om Swaha - manipura , Solar region
Om Maha - Anahata, First spiritual region beyond the Sun: heart vibration
Om Janaha - vishudha, Second spiritual region beyond the Sun: power of the divine spiritual Word
Om Tapaha - Ajna, Third spiritual region beyond the Sun: sphere of the Progenitors; realm of the highest spiritual understanding while still identified with existence as an individual being
Om Satyam - Sahasrara, Abode of supreme Truth: absorption into the Supreme
Om Tat Savitur Varenyam - That realm of Truth which is beyond human comprehension
Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonaha Prachodayat - In that placce where all the celestials have received enlightenment, kindly enlighten our intelect
(this is spiritual invocation that includes every being who has ever become enlightened or who has used this particular mantra, we are asking for help in attaining the supreme goal of the species.

From the book Healing Mantras by Thomas Ashley-FarrandKontakt: 

+420 739 754 294

lucie@luciefialova.com