akademie

JOGY

AJURVÉDA

Dechová Ceremonie


JOGA

Eshop

Dechová Ceremonie -Hluboká a mocná 2hodinovaá cesta, kde budete vedeni do vyššího stavu vědomí použitím hlubokého propojeného dechu ústy.
Inspirujeme se Tantrou, učením z Kundalini jogy, NLP, Koučinkem, Biodynamickým dechem a Dechem Blaženosti, osobní cestou. V Ceremonii používáme pohyb, hluboké osobní sdílení, propojovací techniky, uzdravování zvukem a 1h dlouhou Dechovou cestu, abychom dostali přístup k božské inspiraci, vlastní esenci, překročili čas a prostor a nasloucháním moudrosti vlastního těla došli k (okamžitému) emocionálnímu a fyzickému uzdravení.
Dechová Ceremonie je navržena tak, abychom mohli lehce prozkoumávat a pozorovat, co je momentálně pro každého aktuální, propojit se se svým zdrojem života, tím co nás převyšuje a co je věčné a z prostoru celistvosti se hluboce uzdravit, změnit, rozmrznout, cítit, povznést, přijmout, růst, vyrovnat... sebeVědomě znovu nalézt a vlastnit Sama Sebe a vše čím jsme. Pocitově, fyzicky a duchovně.

Společně vytváříme tento prostor se záměrem dovolit si vyjádřit Sebe, ponořit se do hloubky a znovuobjevit více sama Sebe - jak jsme ještě víc nádherní, víc mocní, víc milovaní, víc světla, víc neomezení. Odhalíme sebe sobě a každý jednotlivý článek sebe, jaký je možný v tu chvíli spatřit. Je to opravdu cesta domů, návratu domů a vidět a milovat a hluboce přijmout vše, co je - co jsme - světlo i stín.
Proč dýchat
Každá Cesta Dechu je jiná a pokaždé to je úžasné. Nevíme, co se stane, ale pokaždé je to vzrušující, magický, podivuhodný dar, který roste a roste.


Miluji, jak to každému dává vlastní sílu a přitom je to tak jednoduché. My jsme svými vlastními guru, dýchá každý a dech je prostě tak dostupný pro každého.
Dechová Ceremonie je revoluční způsob, jak si v životě vyřešit plno věcí jako zdraví, přitažlivost, vztahy, minulost. Dýcháme do vlastních příběhů, které jsou usazeny a zamrznuty v těle, se kterými nejsme smířeni.
V DC vytváříme prostor pro lidi k vlastnímu sebe uzdravení. V DC máme příležitost hluboce přijmout sebe sama celistvě, integrovat své stíny a slabosti a více se milovat.
Dechová Cermonie je několika hodinová cesta (2-3h), proces vedený kvalifikovanými lektory a terapeuty, jejím hlavní částí je dýchání - hluboký propojený dech - biodynamický dech.
DC je navržena tak, abychom rozbili vrstvy fyzického brnění, uvolnili mentální emocionální i fyzické bloky přímo v našem centrálním emocionálním a fyzickém jádru, abychom se co nejvíc otevřeli směrem dovnitř (a tím i ven), spojili se sebou, se svým nitrem, se svými stíny i světlem, získali vhledy do situací, inspiraci, jasno, setkali se s tím, co je v nás věčné a co nás převyšuje, a sdíleli prostor s ostatními ve skupině.

To vše vede k lehkosti bytí, větší trpělivosti, soucítění, sebelásce,  žití naplno, větší citlivosti i odolnosti, živosti a lepší schopnosti přitažlivosti, vyjádření sebe - kde se odvaha stává samozřejmostí.


Jako podporu a přípravu na dýchání používáme např. techniky a učení z kundalini jogy, tantry, NLP, koučing, různá cvičení, pohyb, extatický tanec a meditace na uvolnění a otevření se.


Samotné dýchání je asi hodinový proces. Používáme  hluboký kruhový dech, vědomé pohyby, práci s tělem - dotyky, cítění pocitů v těle, tónování, aromaterapii a super hudbu.
Tímto způsobem se dostaneme do vyššího stavu vědomí - tělo se přehltí kyslíkem, a dovolí tak jakékoliv zaseklé emoce nebo traumata, aby se vyplavily na povrch a dokončily se a opustili nás, my jsme pozoravacím svědkem.

Intenzivní přísun kyslíku stimuluje nejrůznější škálu vjemů a pocitů a umožňuje prožití a integraci potlačovaných zamrzlých emocí, bolestí, traumat, bloků a obnovení přirozeného proudění energie. Uvolníme chronické napětí z našeho nervového systému, aktivujeme sebe-uzdravovací schopnost našeho těla a díky tomu se cítíme volněji a celistvěji.

Naopak nebo současně můžeme mít různé vjemy blaha, radosti, 


Co můžete cítit potom:

zvýšenou živost, radost a kreativitu * fyzické, emocionální a mentální uzdravování * snížení stresu a zvýšenou vitalitu a vnitřní klid * více sebelásky a pocit hlubšího spojení s druhými * uvědomění si omezujících myšlenkových vzorců a jejich opuštění * pocit svobody a blaženosti * celotělové orgasmy

Dechová Ceremonie

vstupte do zdraví, sebelásky, uvědomění, propojení, plného vyjádření, radosti, volnosti

Dechová Ceremonie na Evolution Festivalu 23/9/2017

Pozvánka na Dechovou Ceremonii v Bílině, Joga Schuldes pátek 16.2. od 17 - 20h

Dýcháme do vztahů a do vztahu sama se sebou. Dýcháme do míst, kde cítíme nejvíce odporu. Dýcháme do srdce, necháme energii srdce zvětšit do celého těla.